Welkom bij Mi Bosie

 
 
 
 
 

Oprichting
Mi Bosie is opgericht in 1989, in eerste instantie vanuit de behoefte van de wat oudere Surinaamse Eindhovenaren om geïnformeerd te worden over overheidsdiensten en om geholpen te worden bij contacten met gemeentelijke loketten. De doelgroep raakte steeds meer sociaal maatschappelijk geïntegreerd in de Nederlandse en in het bijzonder, de Eindhovense samenleving. De verwachting was dan ook dat na enkele jaren de bemiddelende rol van Mi Bosie niet meer nodig zou zijn, evenals het bestaan van de stichting zelf! Maar gaandeweg bleek dat de doelgroep de soosbijeenkomsten koesterde, vooral vanwege het kunnen delen van gemeenschappelijke verhalen op het gebied van eten, de tijd en omgeving waarin men was opgegroeid, familie, culturele gebeurtenissen, etc.; uiteraard vanwege het gemeenschappelijke land van herkomst: Suriname. Dat is de voornaamste reden waarom Mi Bosie vandaag de dag nog bestaat en de doelgroep de weg naar de (soos)activiteiten ook nog steeds weet te vinden.

Transformatie: dialoogsessies
Met een doelgroep die voornamelijk bestaat uit ouderen, sommigen van zeer hoge leeftijd, ontkom je er niet aan dat je als stichting jaarlijks helaas afscheid moet nemen van mensen. Gezien de functie die de activiteitenbijeenkomsten hebben, is enkele jaren geleden het idee ontstaan om Mi Bosie te transformeren naar een stichting die niet enkel ouderen als doelgroep heeft. In 2023 is de stichting gestart met dialoogsessies met de (beoogde) doelgroep. Voornaamste doel van deze sessies is het verkrijgen van input voor het vormgeven van onze nieuwe visie. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

 
 
 

Activiteiten

 


Soosactiviteiten
Met de soos en inloop stelt Mi Bosie de achterban in de gelegenheid om op ongedwongen manier met elkaar samen te zijn. Tijdens de soos zijn er diverse activiteiten van uiteenlopende aard, zoals creatieve activiteiten, lezingen, bingo, spelletjes, etc. De inloop kent geen speciale activiteit, indien dat wel het geval is wordt dat vooraf aangegeven. De soos en inloop vormen ook een mooie gelegenheid voor iedereen die op een leuke manier kennis wil maken met (oudere) Surinamers.

De invulling van het soosprogramma wordt gedaan door het bestuur en kader van Mi Bosie, zoveel mogelijk in overleg met de doelgroep en bij voorkeur gerelateerd aan de actualiteit met betrekking tot ouderen (met name de thema’s zorg en wonen).

Uitstapjes
Naast genoemde activiteiten proberen wij jaarlijks ook enkele uitstapjes te organiseren voor de doelgroep. Daarbij kunt u denken aan busreisjes naar een bestemming die veelal wordt bepaald op basis van de wensen van de soosbezoekers.

Soosprogramma
Informatie over de datum en het programma van de soos- en inloopmiddagen, evenals informatie over andere activiteiten en evenementen, staat bijgaand afgebeeld. Door te klikken op de informatie kunt u het vergroten en beter leesbaar maken.

Nadere informatie
Vooralsnog zal van enkele specifieke activiteiten een aankondiging worden gepubliceerd op het Prikbord (zie verder).


 

Prikbord

Indien er belangrijke mededelingen zijn, zullen die op dit Prikbord worden gepubliceerd.

Contact gegevens

 

Contact